Allegro Consulting

Allegro es una consultora especialitzada en gestió i direcció financera. El nostre objectiu es aconseguir que els nostres clients minimitzin riscos, disposin d'informació i s'oblidin de dedicar temps i recursos als processos administratiu-financers per a dedicar-ho a allò que millor saben fer: atendre al seu mercat i gestionar les seves operacions.

Entenem la gestió econòmic-financera com una part més de la gran orquestra que es la empresa en la que cada àrea ha d'aportar, complementar i potenciar a la resta per aconseguir una adequada simfonia.

Allegro adv. m. Mús:
Terme musical que s'utilitza com indicació del tempo d'una obra i significa ràpid, animat,...

Aquesta es la forma que tenim a Allegro d'interpretar el nostre treball: amb un ritme ràpid i animat.

Fem el que ens agrada i ens comprometem amb el que fem.